Na štyridsiatom deviatom stupni, dvadsiatej deviatej minúte severnej zemepisnej šírky a osemnástom stupni, štyridsiatej deviatej minúte východnej dĺžky, v samotnom severozápadnom kúte Slovenska leží obec Čierne.
Rozloha obce je cca 20,65 km štvorcového z toho lesy zaberajú cca 35% plochy, ostatná pôda sú pasienky, lúky a orná pôda. V katastri obce sa nachádza trojhraničný kameň.
Hranica nášho chotára sa tiahne na severe Jablunkovským medzihorím a je totožná s odvekou krajinskou - dnes štátnou - hranicou s Českom a Poľskom. Obec susedí s obcou Svrčinovec na juhu a juhozápade a obcou Skalité na severe a severozápade.Tieto susediace obce sú prepojené hlavnou cestou a železničnou traťou, ktorá pokračuje do Poľska. Na východe a juhovýchode susedí s obcou Čadečka. Okresným mestom Čierneho je Čadca. Po celej dĺžke 7 km, stredom našej obce tečie rieka Čerňanka.

 

Identifikácia obce

IČO: 00313980
Názov obce: Čierne
Názov okresu: Čadca
Kód obce: SK 0312509159
Kód okresu: SK 0312

 

ÚZEMIE OBCE:

 
Katastrálne územie celkom (km2) 20,840 Počet katastrov: 1
Poľnohospodárska pôda (km2) 9,751 - z toho orná (km2) 1,828
Lesná pôda (km2) 9,028 - z toho zalesnená (km2) 9,028
Vodné plochy (km2) 0,311 Ostatné plochy (km2) 1,750