istebna 001Predvianočný čas využili žiačky 3.ročníka ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec v sprievode s členkou školskej rady pani Alicou Kopáskovou a ZRŠ Mgr. Danou Oravcovou na priateľskú návštevu v družobnej škole u susedov v Poľskej Istebnej. Nádherne upravené dievčatá s dobrou náladou prekonali vzdialenosť tridsiatich kilometrov v komforte osobných aut svojich chránenkýň a plné očakávania i keď v hmlistom počasí pozorovali rozmanitú prírodu a architektúru nového prostredia. Na parkovisku pred školou sa ešte upravili a s očakávaním vstúpili do krásne zrekonštruovanej budovy, kde ich oviala vôňa histórie.

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2016 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v Eduzbere. ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec nahlásila 35 žiakov.

„Vianoce sú keď sme spsam_5429.jpgolu, keď rodina sadá k stolu, mamka, ocko, detičky, dedkovia i babičky“. Vianočný advent sa spája s rôznymi tradíciami a jednou z nich je aj pečenie a zdobenie medovníkov. Tak sme si túto tradíciu pripomenuli aj my s deťmi a rodičmi. Každý rok sa na túto činnosť deti veľmi tešia, lebo vedia, že nám zvestí príchod Vianoc. Porozprávali sme sa o prichádzajúcich sviatkoch i o pečení medovníkov. Mohli sme sa teda pustiť do roboty. Vďaka patrí  pani Rehákovej ktorá nám pomohla a upiekla medovníky. Upečené medovníky sme si vyzdobili cukrovou polevou i farebnými ozdôbkami. Všetky deti zdobili medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli že ich podarujú svojim najbližším. Hoci deti s veľkou chuťou robili viac „ochutnávku“ ,nakoniec sa nám podarili pekné výtvory. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom, ktorí strávili s nami pekné chvíle.

Čas sa s časosam_5300.jpgm stretol a presunul nás do obdobia najkrajších sviatkov v roku. Dňa 4.12.2015 sme privítali  rodičov a hostí aby sme sa spolu zastavili v adventnom čase pri Mikulášskej besiedke v našej krásne vyzdobenej Materskej škole. Netrpezlivo sme s našimi deťmi očakávali príchod Mikuláša a samozrejme sme sa na túto udalosť poriadne pripravili. Besiedku zahájila pani zástupkyňa Mária Jurgová pekným príhovorom a veľmi šikovné mažoretky pod vedením pani Brnčovej. Najmenšie deti mali pripravený krásny tanček i básničky a pesničky. Pre tieto detičky to bolo vôbec prvé vystúpenie a patrí im naša veľká pochvala. Rovnako krásne vystúpenia predviedli  deti zo strednej triedy ktoré okrem iného  nádherne odspievali svetoznámu pieseň „Hallelujah „ v slovenskej verzii a odvtedy alelujujú deti pri každej ceste do jedálne. 

V pondelok 26.10.2015  sam_5133.jpgk nám zavítalo divadlo  pre deti zo Žiliny a zahrali nám predstavenie „o Pinocchiovi". Predstavili deťom príbeh, v ktorom sme sa dozvedeli, prečo by mali deti poslúchať svojich rodičov a že lož má krátke nohy. Bolo zaujímavé sledovať, ako deti prežívajú príbeh rozprávky. V niektorých očkách bolo vidieť strach z neznámeho, v ďalších zasa radosť z niečoho nového, niektoré deti s otvorenými ústočkami sledovali dej a ani nevnímali okolie. Ale je isté, že sme prežili radostné chvíle. Presne o tomto prežívaní je divadlo. 

  Bc. Jana Lašová