chrípkové prázninyZákladná škola s materskou školou oznamuje, že dňom 9.3.2018 do 15.3.2018 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v základnej škole aj v materskej škole z dôvodu chrípkovej epidémie. Vyučovací proces začne 16.3.2018 (piatok).
PaedDr. Ingrid Koperová, riaditeľka ZŠ s MŠ Čierne - VK