zs vk cierne m21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu a každoročne si ho pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska. Prioritným cieľom svetového dňa je poukázať na to, že ľudia s Downovým syndrómom musia mať možnosť plne využívať rovnaké práva, príležitosti a voľby ako ostatní ľudia. 21.marec nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromzómov na 21.chromozomovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm.

zs vk cierne 002Tohtoročný Svetový deň DS sme si pripomenuli i so všetkými žiakmi školy ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec symbolicky oblečením si inej ponožky na znak solidarity s ľuďmi s Downovým syndrómom. K výzve sa pripojili učitelia, žiaci , ale aj starčekovia v domove dôchodcov. Zo srdca ďakujeme.

Mgr. Dana Oravcová ZRŠ ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec