istebna 001Predvianočný čas využili žiačky 3.ročníka ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec v sprievode s členkou školskej rady pani Alicou Kopáskovou a ZRŠ Mgr. Danou Oravcovou na priateľskú návštevu v družobnej škole u susedov v Poľskej Istebnej. Nádherne upravené dievčatá s dobrou náladou prekonali vzdialenosť tridsiatich kilometrov v komforte osobných aut svojich chránenkýň a plné očakávania i keď v hmlistom počasí pozorovali rozmanitú prírodu a architektúru nového prostredia. Na parkovisku pred školou sa ešte upravili a s očakávaním vstúpili do krásne zrekonštruovanej budovy, kde ich oviala vôňa histórie.

Predvianočný čas využili žiačky 3. ročníka ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec v sprievode s členkou školskej rady pani Alicou Kopáskovou a ZRŠ Mgr. Danou Oravcovou na priateľskú návštevu v družobnej škole u susedov v Poľskej Istebnej. Nádherne upravené dievčatá s dobrou náladou prekonali vzdialenosť tridsiatich kilometrov v komforte osobných aut svojich chránenkýň a plné očakávania i keď v hmlistom počasí pozorovali rozmanitú prírodu a architektúru nového prostredia. Na parkovisku pred školou sa ešte upravili a s očakávaním vstúpili do krásne zrekonštruovanej budovy , kde ich oviala vôňa histórie. Po niekoľkých prekonaných schodoch sme sa ocitli vo vestibule, kde sa v zlomku sekundy zhromaždila celá škola detí. Nenápadne sme sa začlenili do kolektívu a s úžasom sme sledovali dianie. Ľubozvučné tóny huslí a basy boli predzvesťou príchodu miestnych koledníkov, ktorí prišli zavinšovať pánovi riaditeľovi, učiteľom a žiakom. Rytmické vianočné piesne rozospievali každého žiaka školy. Bolo fantastické sledovať bezprostrednosť detí, ich obrovský záujem o spev s krásnou melódiou a rytmom. Takto naladení sme sa presunuli do telocvične, ktorá zároveň slúži ako sála, pretože v čelnej časti je javisko. Po oficiálnom otvorení a privítaní hostí (nás) sa predstavili žiaci s divadielkom ,,Narodenie Ježiška“ , ktorého prišli pozdraviť Traja králi, ale aj rozprávkové bytosti, Červená čiapočka, Rybár a zlatá rybka, Janko a Marienka ... Krásnym vstupom doplnili vystúpenie i naše deti. Anetka Kopasková hrou na heligónke, Katka Witosová hrou na flaute a Lucinka Voreková, Eli Klanduchová, Aďka Lučanová, Kristínka Balážová spevom piesni ,,Nesiem vám noviny, Tichá noc, ktorú interpretovali v Poľskom jazyku. Posilnení priateľstvom a srdečnosťou sme sa vrátili cez susedné Česko domov. Dievčatá obohatené o nové priateľstvá a skúsenosti s nadšením vyrozprávali spolužiakom svoje zážitky a dojmy.

Mne zostáva veriť, že desaťročná história priateľských stretnutí bude pokračovať i v nasledujúcom roku 2016.

Mgr. Dana Oravcová ZRŠ