Čas sa s časosam_5300.jpgm stretol a presunul nás do obdobia najkrajších sviatkov v roku. Dňa 4.12.2015 sme privítali  rodičov a hostí aby sme sa spolu zastavili v adventnom čase pri Mikulášskej besiedke v našej krásne vyzdobenej Materskej škole. Netrpezlivo sme s našimi deťmi očakávali príchod Mikuláša a samozrejme sme sa na túto udalosť poriadne pripravili. Besiedku zahájila pani zástupkyňa Mária Jurgová pekným príhovorom a veľmi šikovné mažoretky pod vedením pani Brnčovej. Najmenšie deti mali pripravený krásny tanček i básničky a pesničky. Pre tieto detičky to bolo vôbec prvé vystúpenie a patrí im naša veľká pochvala. Rovnako krásne vystúpenia predviedli  deti zo strednej triedy ktoré okrem iného  nádherne odspievali svetoznámu pieseň „Hallelujah „ v slovenskej verzii a odvtedy alelujujú deti pri každej ceste do jedálne. 

Najstaršie deti nám priblížili slovenský folklór, zvyky a  tradície. Domov si okrem balíčkov od Mikuláša ktoré priviezol vo veľkom nákupnom košíku odniesli krásny zážitok. Pre nás bolo krásne vidieť rozžiarené detské očká a radosť zo zdieľania zážitku s rodinami.Spoločným fotografovaním sa deti rozlúčili s Mikulášom. Za všetky deti i pani učiteľky vyjadrujeme veľké poďakovanie pánovi starostovi, od ktorého sme takisto dostali mikulášsku nádielku. Za všetkých Vám želáme spokojné  Vianočné sviatky plné lásky v kruhu svojich najbližších a nech nastávajúci rok 2016 Vám všetkým prinesie veľa zdravia a šťastia.

Za kolektív MŠ Vyšný koniec  Bc. Jana Lašová