V pondelok 26.10.2015  sam_5133.jpgk nám zavítalo divadlo  pre deti zo Žiliny a zahrali nám predstavenie „o Pinocchiovi". Predstavili deťom príbeh, v ktorom sme sa dozvedeli, prečo by mali deti poslúchať svojich rodičov a že lož má krátke nohy. Bolo zaujímavé sledovať, ako deti prežívajú príbeh rozprávky. V niektorých očkách bolo vidieť strach z neznámeho, v ďalších zasa radosť z niečoho nového, niektoré deti s otvorenými ústočkami sledovali dej a ani nevnímali okolie. Ale je isté, že sme prežili radostné chvíle. Presne o tomto prežívaní je divadlo. 

  Bc. Jana Lašová