Deti spolu s rodičmi navštívili zoologickú záhradu v Zlíne. Aj napriek
nepriaznivému počasiu deti videli rôzne druhy zvierat z celého sveta a
priniesli si domov nezabudnuteľné zážitky.

 29. marca už od skorého rána vládol v MŠ detský smiech a dobrá nálada. Konečne nastal čas, kedy dve triedy vycestovali na výlet za rozprávkou do Kysuckej knižnice v Čadci, kde na nich čakala teta knihovníčka, ktorá rozprávala o tom,  ako sa v knižnici treba správať. Deťom predstavila  spisovateľov a ilustrátorov kníh, ktorí sa zaoberajú tvorbou pre najmenších. 

 Dňa 24.03.2010 sa v Materskej škole v Čiernom – Ústredí uskutočnilo obvodové kolo v prednese poézie a prózy ,,BÁSNIČKOVO“ v podaní tých najmenších recitátorov. Recitátorov spolu s pani učiteľkami privítala naša pani riaditeľka p. Veronika Jurgová spolu s p. Jankom Ďuricom, ktorí deti povzbudili a dodali im odvahy na prednes.

 V našej MŠ naďalej pokračujeme v krúžkovej činnosti, ktorá sa nám veľmi osvedčila a deti s radosťou a očakávaním navštevujú krúžky. V školskom roku 2009/20010 pracujú deti v tanečno – dramatickom, environmentálnom, anglickom a výtvarnom krúžku.


iooo009.jpg
Materská škola Čierne - Ústredie č. 169
Čierne
023 13
Telefónne číslo 041/43 73 127
Tel. číslo školská jedáleň 041/43 73 128

Známy americký spisovateľ Róbert Fulghum vo svojej knihe napísal:

„ Všetko, čo ozaj viem a potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a vôbec ako byť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť ma nečakala na vrchole hory zvanej posgraduál, ale na pieskovisku v materskej škole.“
                                                                                       
                                                                                                                                   Veronika Jurgová
                                                                                                                                    riaditeľka školy
A takto prešiel rok ...

Pri príležitosti dňa úcty k starším 7. októbra si deti spolu s p. učiteľkou pripravili kultúrny program, s ktorým sa predstavili v domove dôchodcov.