ll049.jpg27. 3. 2012 sa v MŠ Čierne – Ústredí konal  IV. ročník súťaže v prednese detskej poézie a prózy „Básničkovo.“ Súťaže sa zúčastnili deti z MŠ: Skalité – Ústredia, Skalité – Kudlova, Čadce – Podzávova, Čierneho – Vyšný koniec, Čierneho – Ústredia. Deti boli za svoj prednes odmenené rozprávkovou knihou, diplomom a sladkou odmenou. Po celý čas vládla príjemná atmosféra, ktorú spestroval hrdina programu šašo.

ll002.jpgMesiac február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo 21.2.2012 aj v našej materskej škole. Triedy sa rozjasnili farebnými girlandami a balónmi, ožili veselými piesňami a naplnili sa prekrásnymi maskami. Za masky sa prezliekli nielen deti ale aj rodičia, učiteľky a pani riaditeľka. Od rána sme mohli stretnúť princezné a víly, šerifov a Spidermanov, lienky i včielky, nechýbal ani drak a ďalšie rozprávkové a fantazijné postavičky.

Zápis detí na školský rok 2012/2013

Materská škola Čierne - Ústredie č.169, 023 13 po dohode so zriaďovateľom obcou Čierne a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí do Materskej školy Čierne - Ústredie pre školský rok 2012/2013 nasledovne:
termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 15. februára do 15. marca 2012 v čase od 8:00 do 16:00 hod.
miesto podávania žiadosti: MŠ Čierne - Ústredie 

ll013.jpgDňa 6. decembra v dopoludňajších hodinách navštívil našu materskú školu Mikuláš. Deti mali pre Mikuláša prichystané básničky, pesničky a tiež mu ukázali, aké hry sa hrávajú s kamarátmi. Mikulášovi sa veľmi páčilo, čo si deti prichystali a zato ich odmenil balíčkami plných sladkostí.

ll012.jpgDňa 24.10.2011 navštívili materskú školu členovia Mestskej polície z Čadce. Pre deti bola pripravená prehliadka psovodov a ukážky zo služobnej kynológie.

V mesiaci marec navštívil našu MŠ ujo kúzelník. Zúčastnili sa ho všetky naše deti ale aj deti z MŠ Čierne - Vyšný koniec. Viacero detí bolo zapojených do kúziel. Na chvíľočku sa stali pomocníkmi ujovi kúzelníkovi. Kúzla ich zaujali natoľko že neskôr aj nad nimi premýšľali. Napríklad rozmýšľali nad tým ako to ten ujo kúzelník urobil že jednému chlapcovi vytiahol z ucha peniaz.

21. februára sa u nás v MŠ konal fašiangový karneval. Naše deti sa v jednej chvíli zmenili na lienky, červené čiapočky, princezné, prasiatka, líštičky a iné bytosti z rozprávok. Po promenáde masiek sme si spoločne s deťmi zatancovali a zasúťažili. Na záver, v priebehu hier, sme všetky deti odmenili sladkou odmenou. A nakoniec boli pre deti prichystané stolíky plné dobrôt. Počas tohto dňa vládla skvelá nálada.

1.2.2011 MŠ navštívil ujo lesník, ktorý deťom porozprával veľa zaujímavosti zo života zvierat a vtáčikov. Spoločne poznávali vtáčiky, určovali druh, vzhľad … Učili sa starostlivosti o vtáčikov a zhotovili spoločne kŕmidlo, ktoré umiestnili v školskej záhrade.

 Dňa 07. mája 2010 sa konala v našej MŠ besiedka pri príležitosti DŇA MATIEK. Deti spolu s pani učiteľkami si pripravili pestrý program plný básničiek, pesničiek a tanca. Každú mamu potešili malým darčekom vyrobeným vlastnoručne a z lásky.