image002.jpgKŕmenie vtáčikov v MŠ Čierne-Ústredie Vranka, vranka, prileť k nám, ja ti niečo prichystám. Trochu hrachu, trochu krúp, prileť vranka, dupi, dup! Deti z MŠ Čierne - Ústredie prichystali pre všetky vtáčiky potravu, aby neboli cez zimu, keď napadne sneh hladné. Do kŕmidiel im nasypali dostatok zdravých semienok, aby k nim zavítali vždy, keď budú mať na niečo dobré chuť. Aj deti majú z vtáčikov radosť, pretože môžu pozorovať ich krásne sfarbenie a stávajú sa kamarátmi s ríšou zvierat.

iooo005.jpgDňa 5.12.2012 mali deti v MŠ Čierne - Ústredie vzácnu návštevu. Zavítal k nim svätý Mikuláš a mal so sebou vrece plné darčekov, ktoré priniesol pre dobré deti. Navštívil všetky triedy a v každej mu deti predviedli ako odmenu za darčeky to, čo vedia najlepšie - spev, tanec, básne, no prezentovali mu i vlastnoručné výrobky.

image005.jpgŠarkan letí, šarkan letí za ním chlapci za ním deti. A všetci sa hrnú von, vykrikujú robia zhon.
Presne takýto zhon nastal v našej Materskej škole v Čiernom - Ústredí. Pani učiteľky zorganizovali pre deti materskej školy púšťanie šarkanov. Privolali vetrík a urobili spoločnú fotografiu. Deti si šarkanov vyrobili same za pomoci pani učiteliek.

image001.jpg"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." Dňa 29.10.2012 si deti z MŠ Čierne - Ústredie pripravili pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb - Čierne malý darček vo forme krátkeho programu. Venovali im ho v rámci mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším.

image012.jpgOd 22.10-26.10.2012 sa v MŠ Čierne-Ústredie uskutočnil ,,Týždeň zdravej výživy''. Každá trieda mala pripravený svoj vlastný triedny projekt, prostredníctvom ktorého sa deti hravou formou dozvedeli o zásadách zdravého životného štýlu, no i mnoho iného. Projekty boli zavŕšené v piatok - 26.10.2012 spoločne s rodičmi detí, pre ktorých si ich ratolesti pripravili chutné, no hlavne zdravé prekvapenie.

image004.jpgDňa 26.10.2012 sa deti z MŠ ÄŒierne- Ústredie a MŠ ÄŒierne - Vyšný koniec zúÄ?astnili divadelného predstavenia ,, O pampúšikovi '' . NetradiÄ?né prevedenie známeho príbehu deti zaujalo natoľko, že hercov odmenili potleskom zo stoja. Do predstavenia sa deti zapájali spevom i tlieskaním a Ä?arovný úsmev na ich tvárach nám odpovedá na otázku, Ä?i sa im ,,Divadielko'' páÄ?ilo.

ll041.jpg Tak ako po iné roky, tak i v tomto školskom roku sa lúčili naši predškoláci so svojimi mladšími kamarátmi ako i pracovníkmi materskej školy. Rozlúčku zakončili diskotékou a malým pohostením. Odchádzajúce deti dostali osvedčenie a malý darček.

ll022.jpg,,Pre mamiÄ?ku moju milú, ktorú rada mám, veľké srdce namaľujem, k sviatku jej ho dám. "  Tak, tieto slová zazneli v našej materskej škole pri príležitosti osláv Dňa matiek. BásniÄ?kami a pesniÄ?kami pozdravili svoje mamiÄ?ky, aby sa im poÄ?akovali za lásku, starostlivosÅ¥ a trpezlivosÅ¥, ktorú im preukazujú od ich narodenia. Na záver deti svojim mamkám odovzdali srdieÄ?ko s kvetinkou vyrobené technikou lepenia , aby im ešte dlho pripomínali ako ich majú radi.

ll001.jpgV našej materskej škole sme si pripomenuli 20. apríla 2012 ,,Deň Zeme“. Zorganizovali sme brigádu, na ktorej pani učiteľky spolu s deťmi skrášlili okolie MŠ a školskej záhrady vyzbieraním papierov, sklenených a plastových fliaš, igelitových tašiek a ďalšieho odpadu. Všetci zúčastnení boli spokojní s výsledkom brigády a zlepšením čistoty okolia materskej školy.