p4170069.jpg,,Hej hou, hej hou, už ideme domov, oddýchnuť si po ťažkej práci hej hou, hej hou“ - táto pieseň znela dňa 18.4.2013 telocvičňou MŠ Čierne-Ústredie. Spievali ju nielen deti, ale aj 7 trpaslíkov, ktorí sa vracali po celodennej práci k Snehulienke domov. Netradičné prevedenie známej rozprávky deti zaujalo natoľko, že si pieseň spievali po celý deň. Príbeh nakoniec, ako vieme skončil šťastne a deti si odniesli príjemný rozprávkový zážitok.

p4230048.jpgUž sa stalo tradíciou, že našu MŠ pravidelne navštevuje lesník Ing. Milan Laš, ktorý pomocou moderných učebných pomôcok a rôznych pohybových aktivít vedie deti k ochrane a starostlivosti o životné prostredie. Nechýbalo ani množstvo ekohier i zhotovenie vtáčej búdky na hniezdenie, ktorú spoločne s ,,ujom lesníkom“ pripevnili deti na strom v blízkosti MŠ.

p4210062.jpgV pondelok, 22.4.2013, si deti z II. a III. triedy MŠ Čierne- Ústredie spolu s učiteľkami i zamestnancami školy nasadili rukavice a s chuťou sa pustili do čistenia školskej záhrady a okolia MŠ. Tieto šikovné deti môžu byť príkladom i niektorým dospelým, ktorí znečisťujú prírodu i napriek tomu, že odpadkové koše sú na dosah ruky.
A. Dolinajcová

p4240018.jpgDňa 25.4.2013 našu MŠ – triedy predškolákov - navštívili pracovníčky Občianskeho združenia ,,Náruč“.  Pracovníčky združenia hravými aktivitami oboznámili deti, ako u nich predchádzať sexuálnemu obťažovaniu určením a uvedomením si bezpečnej hranice intímneho kontaktu s okolím.

image008.jpgV piatok- 22.3.2013 zavítala do MŠ Čierne- Ústredie ,,zvieracia“ návšteva. Prišli sem dvaja kamaráti - veveričky Bibi a Bibo, ktorí sa nevedeli dohodnúť, ktoré potraviny sú pre ich zúbky dobré, či ktoré im práve naopak, škodia. V rozhodovaní im pomohli naše šikovné detičky, ktoré im zaspievali pieseň ,,O zúbkoch“ a pomohli smutnej zubnej kefke nájsť toho, pre koho by mohla byť užitočná. Taktiež k nám prišli aj zástupkyne spoločnosti DM drogérie, ktoré ukázali, ako sa máme správne starať o zúbky, aby sme ich mali čisté a zdravé. Nadobudnuté poznatky deti hneď ukázali svojim rodičom, ktorí im so všetkým pomohli, a tak spoločnými silami získali krásne medajly.

image016.jpg,,Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča, od korbáča, ja chcem iba máličko ,maľované vajíčko.“ 26. marca 2013 sa MŠ Čierne- Ústredie vrátila o niekoľko desaťročí v čase späť.

p3190065.jpg19. marec 2013 bol pre deti i ostatných v našej škôlke výnimočným dňom. Zavítal k nám totiž ,,Vševedkovšadebol“ , pretože sa dozvedel o súťaži v prednese ,,BÁSNIČKOVO“ , v ktorej deti prednášali verše a príbehy, ktoré sa im najviac páčia. Najprv mu však pomohli ,,poskladať“ báseň o Žabke, ktorá sa mu cestou pomiešala a vygumovala.