image003.jpgDňa 30. 9. 2014 navštívila našu Materskú školu v Čiernom - Ústredí pani Klieštiková z Občianskeho združenia Náruč. Deťom prišla bližšie priblížiť sexuálne obťažovanie. Na návštevu s ňou prišiel aj jej kamarát Kiko- maňuška. Pani Klieštiková mala pre deti pripravené rôzne hry a aktivity, ktoré smerovali k oboznamovaniu a predchádzaniu sexuálneho obťažovania detí.

image009.jpgDňa 24. septembra 2014 detičky z Materskej školy  Čierne – Ústredie navštívili nášho pána starostu na Obecnom úrade Čierne v jeho kancelárii. Pán starosta ich privítal a porozprával im o svojej práci.

basnickovo1.jpgMarec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. V našej materskej škole k tomuto mesiacu už neodmysliteľne patrí súťaž v prednese poézie a prózy - ,,Básničkovo“, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok, 27.3.2014.

attachment3231.jpg,,Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“ (Charles Augustin Sainte-Beuve)

V pondelok 24.2. 2014 bol pre deti z našej MŠ výnimočný, pretože ich navštívil ,,ujo Milan“, ako všetci volajú lesníka Ing. Milana Laša. Hravou formou a zážitkovým učením ich učil vnímať a ochraňovať prírodu, starať sa o zvieratá, rastliny i živočíchy. Spoločne hľadali súvislostí medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, utvárali si konkrétne predstavy o procese zmien v prírode, vzhľadom na ročné obdobie...

iooo011.jpgDňa 14.2.2014 potešili naše deti návštevou a divadelným predstavením žiaci zo Základnej školy Čierne - Vyšný koniec. Vystúpením ,,O školskej taške“ priblížili našim predškolákom a deťom zo strednej triedy to, aké ,,trápenia“ môžu nastať pri výbere tejto nevyhnutnej školskej pomôcky.

Materská škola Čierne – Ú s t r e d i e č. 169
Riaditeľka Materskej školy Čierne – Ústredie oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2014/2015 sa uskutoční v termíne od 24.februára 2014 do 07.marca 2014 v čase od 8,00 hod do 16,00 hod. v budove materskej školy.

Dňa 17.12..2013 navštívila triedu predškolákov pracovníčka Občianskeho združenia ,,Náruč“. S pomocou svojho kamaráta z ríše rozprávok hravými aktivitami oboznámila a vysvetlila deťom, ako u nich predchádzať sexuálnemu obťažovaniu, a to určením a uvedomením si bezpečnej hranice intímneho kontaktu s okolím.

Sviatok sv. Mikuláša je výnimočnejší ako ostatné sviatky.

Prináša radosť a pocit očakávania, každoročne presne v ten istý deň - 6. decembra.

Do našej materskej školy však prišiel Mikuláš už vo štvrtok- 5. 12. 2013 s plným košíkom krásnych Mikulášskych balíčkov.