Pri príležitosti Dňa matie011.jpgk sa naše deti rozhodli, že potešia aj obyvateľov Zariadenia pre seniorov a DSS v Čiernom, a osviežia ich ako jarné slnečné lúče svojou mladosťou a hravosťou. Svoj prísľub naplnili v utorok, 19.5.2015, a predviedli im pripravený program. Chceli tak rozžiariť oči tých, ktorí vychovali a s láskou sa starali o ich rodičov. Po vystúpení babičkám a deduškom darovali vlastnoručne vyrobené darčeky, za ktoré ich odmenili chutnými koláčikmi.                                                                                     
                                                                                                                          
J. Kráľová


foto_5.jpgDeň matiek v MŠ- Ústredie

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám a babičkám. V tento deň im vzdávame vďaku a uznanie za ich obetavú lásku a starostlivosť, no najmä za to, že nám dali to najcennejšie, čo máme- svoj život.
Vystúpenie začali dievčatá a chlapci z folklórneho krúžku, ktoré pri speve a tanci doprevádzal hrou na harmonike pán Pavol Stráňava. Po ňom predviedli svoj pripravený program deti z jednotlivých tried, a mamičkám darovali darčeky, ktoré samé  vyrobili. Tancom, spevom, recitáciou a dramatickým stvárnením rozprávok a príbehov sa im tak chceli  poďakovať za lásku, ktorou ich obklopujú každý deň.

                                                                                            J. Kráľová


divadlo_4.jpgUplynulý týždeň bol pre naše deti ešte pestrejší, ako obvykle. Zúčastnili sa totiž hneď dvoch bábkových divadelných predstavení. Prvé sa uskutočnilo v utorok, 21.apríla 2015 v Dome kultúry v Čiernom. Bolo organizované divadlom Jaja, a nieslo názov ,,Chlapček- synček".

Za tým druhým deti nemuseli nikam cestovať, nakoľko sa v stredu, 22. Apríla 2015 konalo u nás. Poučný príbeh o maličkej a nesmelej sedmokráske, ktorá pre svoj život potrebovala nielen slniečko, ale aj zvieracích kamarátov sa tak stal príjemným vyvrcholením osláv Dňa Zeme, ktoré sme v našej materskej škole realizovali.

                                                               J. Kráľová

 "Príroda je oprotide_zeme_1.jpg nám vo výhode,  môže existovať  bez nás, ale my bez nej nie"

K 22. aprílu už neo
dmysliteľne patrí svetový Deň Zeme, počas ktorého si pripomíname dôležitosť ,,fungovania" našej planéty pre ľudskú existenciu. Nezabudli naň ani naši najmenší, ktorí sa premenili na ,,pátračov" , a spoločne objavovali tajomstvá vzácnych  kľúčov Zeme (voda, vzduch, vietor). V zážitkových aktivitách sa snažili pochopiť význam separovania odpadu a jeho recyklácie, nesprávnosť znečisťovania prírodného prostredia odpadkami, ba dokonca sami pomohli ,,vyrobiť" nový kyslík tým, že vysadili nové stromčeky. Pevne veríme, že nadobudnuté poznatky si nielen uchovajú v pamäti, ale budú ich neúnavne šíriť do sveta, a pomôžu tak, s pomocou dospelých, k záchrane našej ,,matky Zeme".

                                                         J. Kráľová


                                                                                                                            

 


 

,,Básničkovo“ v Materimg_1403.jpgskej škole Čierne-Ústredie

,,Nevedia prečo,
no veľmi im to treba.
A možno ešte viacej ako chleba.
Aby im v duši pusto nebolo.
Aby ich mali radi okolo.
Aby im bolo mäkko ako v mame.
Keď bolia veci, ktoré nepoznáme,
tu každé dieťa, plaché ako laň,
na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože,
o takú dlaň Ťa ľudské mláďa prosí.
V čase, keď ešte ani nevie, kto si.
Našiel Ťa hore ten džavot tenkých hláskov?
Našiel. Dal si im liek.
A nazval si ho láskou.“                   (Milan Rúfus)

p1010017.jpgFašiangy, Turice, Veľká noc príde,
Kto nemá kožuška zima mu bude. .....

Február je mesiac  fašiangov, plesov, zábav i karnevalov a preto ani v našej Materskej škole takýto karneval nesmel chýbať.  V stredu dňa 11.2.2015 sa Materská škola premenila na kráľovstvo plné rozprávkových bytostí. Masky pirátov,  hríbikov, hasičov,  či šašov si deti priniesli a ukázali ich  svojim kamarátom.  V maskách deti  súťažili, tancovali, hrali sa , spievali, i vyhrávali sladké odmeny. No, najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká , radosť , dobrá nálada a  pekný zážitok na ktorý budú deti dlho spomínať . My ďakujeme všetkým za akúkoľvek pomoc a tešíme sa na ďalší rok.


cam00827.jpgKŕmenie zvierat v lese

Zima k nám zavítala v plnej paráde a pri veselých hrách v snehu sme nezabudli ani na naše zvieratká v lese. Potravu si musia hľadať samé. Preto sme sa rozhodli, že im pri tom pomôžeme. Každý predškolák priniesol za pomoci svojich starostlivých rodičov z domu potravu pre zvieratká. Niekto mrkvičky, jabĺčka, suché chlebíky, seno  či oriešky. Spoločne s pani učiteľkami sme im potravu zaniesli do neďalekého lesa. Deti sa po ceste zahrali na malých pozorovateľov a v snehu sme hľadali stopy, ktoré deti  priraďovali k rôznym lesným zvieratám. Keďže sme krmelec v lese nenašli, potravu sme im vysypali na zem. Dúfame, že sme našim lesným obyvateľom  aspoň trochu pomohli prečkať túto dlhú zimu a už sa tešíme na ďalšiu návštevu lesa.

Návšteva prváčikov p1010031.jpg

Dňa 20.1. 2015 (Utorok) sme zavítali s našimi predškolákmi na návštevu do Základnej školy Čierne - Ústredie. Privítali ich malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si aj predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Spoznávali písmenká, číslice, vyfarbovali a spievali. Deti  si zo školy odniesli  nielen maškrtku, ale aj dobrý pocit, že aj z nich raz budú veľkí školáci.

Dňa 8. Októbra 2014 sme navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Pripomenuli sme si tak 10 rokov Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Pod vedením pani učiteľky D. Kopečnej vystúpili a zaspievali Vaneska Kubicová a Vaneska Švancárová. Ich vystúpenie malo veľký úspech. Týmito vystúpeniami z rôznych pozvaných a zúčastnených škôl, sme si pripomenuli i 10 rokov od korunovácie akademického maliara Ondreja Zimku za kráľa.