Dňa 07. mája 2010 sa konala v našej MŠ besiedka pri príležitosti DŇA MATIEK. Deti spolu s pani učiteľkami si pripravili pestrý program plný básničiek, pesničiek a tanca. Každú mamu potešili malým darčekom vyrobeným vlastnoručne a z lásky.