Dňa 24.03.2010 sa v Materskej škole v Čiernom – Ústredí uskutočnilo obvodové kolo v prednese poézie a prózy ,,BÁSNIČKOVO“ v podaní tých najmenších recitátorov. Recitátorov spolu s pani učiteľkami privítala naša pani riaditeľka p. Veronika Jurgová spolu s p. Jankom Ďuricom, ktorí deti povzbudili a dodali im odvahy na prednes. Tohto spoločného programu sa zúčastnili aj deti z okolitých obcí a t.j: deti s p. učiteľkami z materskej školy zo Skalitého, zo Skalitého – Kudlova, z Čadce – Podzávozu a z materskej školy Čierne – Vyšný koniec. Spoločný program zavŕšili deti spolu s pani učiteľkami spevom. Recitátori boli obdarovaní rozprávkovou knihou, diplomom  a sladkosťami od p. starostu obce.

Recitátori ,,Básničkova“

MŠ Skalité Kudlov:
Natálka Serafínová, Laurika Tomicová

MŠ Skalité – Ústredie:
Ferko Vasil, Agátka Gonščáková

MŠ Čierne – Vyšný koniec:
Miriam Miková, Linda Najdeková

Čadca – Podzávoz:
Miroslav Šimek, Esterka Holeščáková

MŠ Čierne – Ústredie:
Jožko Čopko, Esterka Kullová, Viktorka Babušková, Lukáš Balamucký