škôlka tfObec Čierne ako zriaďovateľ materskej školy využil čas uzatvorenia škôl a školských zariadení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 a zrealizoval niekoľko rekonštrukčných prác v budove MŠ-Ústredie.
V priestoroch kancelárie a spojovacej chodby došlo k zhotoveniu kazetového stropu, výmene inštalácií, podláh a omietok. Tieto práce zrealizovala príspevková organizácia TES Čierne. V jednotlivých triedach prebehla kompletná výmena svietidiel, ktoré boli poškodené a nespĺňali požadované bezpečnostné normy. Vďaka uvedeným krokom sa tak deti, ako aj učitelia vrátili do krajších, modernejších a bezpečnejších priestorov.