Foto 2Aj tento rok nám príroda ukázala svoju krásu a moc v podobe zasnežených striech, lúk a stromov, ktoré odpočívajú pod bielou perinkou. Avšak práve v tomto období potrebujú pomoc zvieratká, pre ktoré sa hľadanie potravy stalo o niečo ťažším. Vedia o tom aj detičky z Materskej školy Čierne- Ústredie a v rámci týždennej témy ,,Zima v ríši zvierat“ zhromažďovali potravu, ktorú im zaniesli priamo do lesa. 

A teda bolo na čo pozerať! Okrem nádhernej zimnej prírody sa im naskytla možnosť sledovať zvieracie stopy v snehu a pozorovať tak miesta ich pohybu.Týmto milým gestom tak deti nielen uľahčili na niekoľko dní zvieratkám prečkať zimu, ale dokázali aj to, že pomáhať slabým a bezbranným má skutočne zmysel.