Foto 1,,Dedinôčka, dedinka malá na vršku vystavaná. Aká si mi veru prekrásna dedinka milovaná! V nej všetci žijeme, veselo spievame, našu dedinôčku radi máme.“ V rámci týždennej témy ,,Obec, v ktorej bývam“ deti z Materskej školy Čierne- Ústredie spoznávali dominanty obce Čierne. Navštívili Obecný úrad, kostol sv. Ignáca z Loyoly, pamätníky venované padlým vojakom v 1. aj 2. svetovej vojne i hasičskú zbrojnicu. A aby toho nebolo málo, zvládli aj turistickú vychádzku k novovytvorenej diaľnici D3, kde sa im naskytol neopakovateľný pohľad na panorámu obce.

Niet pochýb, že je potrebné už v útlom veku deťom vštepovať lásku k rodnému kraju a vlasti. Veríme, že aj realizovaním týchto jednoduchých aktivít prispejeme k tomu, aby z nich vyrástli ľudia, ktorí si vážia a sú hrdí na miesto, kde sa narodili a vyrastali.

Jaroslava Kráľová