Október sa tradičnf_5.jpge pripomína ako mesiac úcty k starším. Je to mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v roku, možno už trochu chladný, avšak skrýva v sebe asi najväčšie čaro zo všetkých ročných období, pretože v ňom vzdávame úctu tým, ktorí nám darovali život, skúsenosti či nezabudnuteľné chvíle strávené s nimi.

A ani naši najmenší na nich nezabudli- potešili ich piesňou, tancom a milým darčekom v Zariadení pre seniorov a DSS, no vystúpili i na obecnom stretnutí jubilantov v sále Kultúrneho domu. Vyjadrili im tak vďaku za to, že s láskou vychovali ich rodičov a odovzdali im to najcennejšie- lásku a tradíciu, ktorá prostredníctvom nich žije naďalej.

J. Kráľová