jese_1.jpg,,Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad.

Zletel vietor šiky-miky, hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád.„
(Mária Rázusová- Martáková) 

Aj v našej materskej škole farbila jeseň ostošesť. Vďaka jej darom v podobe lístia, gaštanov, ovocia a zeleniny sa mohla prejaviť predstavivosť a šikovnosť detí i pani učiteliek. Jeseň a jej plody sme mali možnosť nielen vidieť a ochutnať, ale s pomocou hmatu aj poznať ich tvar. Nezabudli sme ani na dôležitosť zdravej výživy, keď sme si spoločne pripravovali chutné ovocné šaláty. Vyvrcholením spoločného jesenného tvorenia a úsilia bolo stretnutie s rodičmi, ktorým sa chceme touto cestou poďakovať za chutné a zdravé dobroty, ktoré sami pripravili a priniesli.

J. Kráľová