V stredu - 28.októsimsala_10.jpgbra 2015 sa našim deťom predstavila speváčka SIMSALA so zaujímavým hudobným programom pod názvom ,,Čo sa v škôlke naučím?“ Prezentovala v ňom piesne svojej vlastnej tvorby o počítaní, farbách, slušnom správaní, no  deti mali možnosť zaspievať si a zatancovať aj na známe slovenské piesne. Počas vystúpenia sa speváčka doprevádzala hrou na klávesoch a deťom rozdala hudobné nástroje, prostredníctvom ktorých sa učili vnímať a hrať do rytmu.  Veríme, že Simsalina návšteva v našej materskej škole nebola poslednou, a že si onedlho znovu spoločne zatancujeme a zaspievame.