,,Na tri rôčky rozlka_predkolkov_33.jpgškôlka milá,

rada si nás prichýlila.
Navštívime naposledy, záhradu i všetky triedy.  
Lebo veľká škola čaká na každého predškoláka.“

V piatok, 26. júna 2015 sa naši predškoláci rozlúčili s materskou školou, ktorá im bola počas troch rokov druhým domovom. Chodili do nej takmer každý deň, hrali sa, učili, spoznávali nových ľudí i okolitý svet. Preto niet divu, že chceli povedať ,,dovidenia“ každému, kto bol tak dlho každodennou súčasťou ich života. Kto by si myslel, že rozlúčka sa niesla v smutnom duchu, je na omyle. Práve naopak- po tom, ako v každej triede predviedli maličkú časť z toho, čo sa v škôlke naučili, sa rozlúčili s pani kuchárkami a upratovačkami. Nasledovala oslava, na ktorej nechýbala obrovská, no hlavne chutná torta. Vyvrcholením bola tanečná súťaž, kde nechýbala ,,odborná porota“  a diskotéka, ktorá odštartovala prázdninový čas plný slnka, vody, oddychu a zábavy. Každé z detí dostalo osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a na pamiatku knihu s výstižným názvom ,,Škola volá“. 

J. Kráľová