"Príroda je oprotide_zeme_1.jpg nám vo výhode,  môže existovať  bez nás, ale my bez nej nie"

K 22. aprílu už neo
dmysliteľne patrí svetový Deň Zeme, počas ktorého si pripomíname dôležitosť ,,fungovania" našej planéty pre ľudskú existenciu. Nezabudli naň ani naši najmenší, ktorí sa premenili na ,,pátračov" , a spoločne objavovali tajomstvá vzácnych  kľúčov Zeme (voda, vzduch, vietor). V zážitkových aktivitách sa snažili pochopiť význam separovania odpadu a jeho recyklácie, nesprávnosť znečisťovania prírodného prostredia odpadkami, ba dokonca sami pomohli ,,vyrobiť" nový kyslík tým, že vysadili nové stromčeky. Pevne veríme, že nadobudnuté poznatky si nielen uchovajú v pamäti, ale budú ich neúnavne šíriť do sveta, a pomôžu tak, s pomocou dospelých, k záchrane našej ,,matky Zeme".

                                                         J. Kráľová