,,Básničkovo“ v Materimg_1403.jpgskej škole Čierne-Ústredie

,,Nevedia prečo,
no veľmi im to treba.
A možno ešte viacej ako chleba.
Aby im v duši pusto nebolo.
Aby ich mali radi okolo.
Aby im bolo mäkko ako v mame.
Keď bolia veci, ktoré nepoznáme,
tu každé dieťa, plaché ako laň,
na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože,
o takú dlaň Ťa ľudské mláďa prosí.
V čase, keď ešte ani nevie, kto si.
Našiel Ťa hore ten džavot tenkých hláskov?
Našiel. Dal si im liek.
A nazval si ho láskou.“                   (Milan Rúfus)

Práve týmito krásnymi slovami majstra Rúfusa ,,odštartoval“ tohtoročnú súťaž v prednese poézie a prózy- ,,Básničkovo“ pán Ján Ďurica, ktorý si spolu s pánom starostom prišiel vypočuť a podporiť naše detičky v ich snažení. Zvedavá bola aj Betka Nezbedka, ktorá si požičala od kúzelníka zázračný klobúk, aby si z neho vyčarovala tie najkrajšie rozprávky a básne. Aj samotné deti sa pokúšali z klobúka niečo vykúzliť, no ten nedával žiadnu odpoveď, nakoľko Betka nebola jeho majiteľom. A tak sa deti rozhodli, že ju potešia samé, a prednesú jej básne a prózu, ktorú sa s nadšením naučili. Na záver všetci recitujúci dostali za odmenu krásnu knihu, diplom, a sladkú odmenu. Touto cestou sa chceme poďakovať p. starostovi a p. Ďuricovi za sladké prekvapenie a diplomy s venovaním, no hlavne za to, že si na našich najmenších spomenuli, a prišli ich podporiť v tento významný deň.

Zástupcovia detí z jednotlivých tried v prednese poézie a prózy:

Veľká trieda: - Lukáško Klieštik

                    - Vaneska Kubicová

                    - Vaneska Švancárová

                    - Jakubko Vrškový

Stredná trieda: - Adamko Vrškový

                      - Nikoletka Capková

                      - Viktorka Jašurková

                      - Sofinka Švancárová

Malá trieda:  - Miška Čopková

                    - Zlatka Brandis                                                        
                                                                                Spracovala. J. Kráľová