Dňa 8. Októbra 2014 sme navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Pripomenuli sme si tak 10 rokov Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Pod vedením pani učiteľky D. Kopečnej vystúpili a zaspievali Vaneska Kubicová a Vaneska Švancárová. Ich vystúpenie malo veľký úspech. Týmito vystúpeniami z rôznych pozvaných a zúčastnených škôl, sme si pripomenuli i 10 rokov od korunovácie akademického maliara Ondreja Zimku za kráľa.