basnickovo1.jpgMarec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. V našej materskej škole k tomuto mesiacu už neodmysliteľne patrí súťaž v prednese poézie a prózy - ,,Básničkovo“, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok, 27.3.2014.

Zástupcovia detí z každej triedy ukázali svoj talent nielen ,,ujovi“ kominárovi a pani učiteľkám, ale aj pánovi starostovi- Ing. Pavlovi Gomolovi, Jánovi Ďuricovi i rodičom, ktorí sa prišli pozrieť a podporiť svoje ratolesti. Známe i menej známe príbehy a verše sa v prevedení našich detí stali nezabudnuteľnými, nakoľko k nim pridali to najkrajšie zo seba- kúsok detskej hravosti a prirodzenosti. Zároveň sa chceme poďakovať pánovi starostovi i pánovi Ďuricovi za odmeny v podobe krásnych diplomov a sladkého prekvapenia, no hlavne za to, že si v dnešnej uponáhľanej dobe našli čas, a prišli nám spríjemniť toto štvrtkové dopoludnie. Už teraz sa tešíme na ich ďalšiu návštevu, ako i na budúci ročník tejto krásnej súťaže.

Jaroslava Kráľová

 

Zástupcovia jednotlivých tried v prednese poézie a prózy:

Malá trieda:      Nikoleta Capková

                          Michaela Čopková

Stredná trieda: Radka Časnochová

                          Lukáš Klieštik

                         Vanesa Kubicová

                         Marco Stráňava

Veľká trieda:   Lívia Cyprichová

                         Sofia Gilániová

                         Lucia Haladejová

                        Matúš- František Kadela

                        Jakub Kulla