attachment3231.jpg,,Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“ (Charles Augustin Sainte-Beuve)

 

Dňa 21.3.2014 navštívila našu materskú školu spisovateľka Terézia Mešťanová, ktorá sa okrem iného, venuje i tvorbe pre deti. Beseda sa niesla v duchu rozprávky, ku ktorej majú práve deti najbližšie. Tie naše sa nenechali zahanbiť, a ukázali pani spisovateľke kúsok svojho talentu prostredníctvom recitovania krásnych básní i prednesu rozprávkových úryvkov. Príjemné dopoludnie bolo spestrené rozprávaním autorky o svojom živote i o tom, ako vznikali jej jednotlivé rozprávkové diela. Veríme, že podobné stretnutie sa uskutoční čo najskôr a my tak s pani Mešťanovou oslávime vydanie jej nového rozprávkového diela.