V pondelok 24.2. 2014 bol pre deti z našej MŠ výnimočný, pretože ich navštívil ,,ujo Milan“, ako všetci volajú lesníka Ing. Milana Laša. Hravou formou a zážitkovým učením ich učil vnímať a ochraňovať prírodu, starať sa o zvieratá, rastliny i živočíchy. Spoločne hľadali súvislostí medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, utvárali si konkrétne predstavy o procese zmien v prírode, vzhľadom na ročné obdobie...
O tom, že bolo naozaj veselo, svedčia fotografie šťastných detí, ktoré dúfajú, že k nim ,,ujo Milan“ príde čoskoro opať.