Materská škola Čierne – Ú s t r e d i e č. 169
Riaditeľka Materskej školy Čierne – Ústredie oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2014/2015 sa uskutoční v termíne od 24.februára 2014 do 07.marca 2014 v čase od 8,00 hod do 16,00 hod. v budove materskej školy.
doc zápis detí
doc žiadosť_o_prijatie_dieťaťa