Dňa 17.12..2013 navštívila triedu predškolákov pracovníčka Občianskeho združenia ,,Náruč“. S pomocou svojho kamaráta z ríše rozprávok hravými aktivitami oboznámila a vysvetlila deťom, ako u nich predchádzať sexuálnemu obťažovaniu, a to určením a uvedomením si bezpečnej hranice intímneho kontaktu s okolím.