Sviatok sv. Mikuláša je výnimočnejší ako ostatné sviatky.

Prináša radosť a pocit očakávania, každoročne presne v ten istý deň - 6. decembra.

Do našej materskej školy však prišiel Mikuláš už vo štvrtok- 5. 12. 2013 s plným košíkom krásnych Mikulášskych balíčkov.

Sviatočné popoludnie spríjemnili aj naši ostatní ,,hostia“- pán Stráňava hrou na harmonike a spevom ľudových piesní ,a pani Benčíková, ktorá hrou na gitare a krásnym spevom ešte viac umocnila príjemnú predvianočnú atmosféru.

Avšak Mikuláš bol najviac zvedavý na to, čo mu predvedú tí najdôležitejší, kvôli ktorým prišiel. Detičky mu ukázali to, čo vedia najlepšie- spev, tanec , recitovanie básničiek no i krátke vtipné scénky, vďaka ktorým si ,,vyslúžili“ sladkú Mikulášsku nádielku.

Takisto ďakujeme aj rodičom za účasť, povzbudzovanie a pomoc pri organizácii tejto besiedky a veríme, že sa v takomto hojnom počte stretneme aj iných školských podujatiach.