V dňoch od 21.10 do 29.10 prebiehal v MŠ Čierne Ústredie 7- dňový školský projekt pod názvom ,,Zdravá výživa“. Hlavným cieľom bolo dosiahnuť u detí hravou formou pozitívny postoj ku konzumácii ovocia a zeleniny, a tým prispieť k svojmu zdraviu. Projekt bol vyvrcholený v utorok- 29.10.2013 ,,Slávnosťou jabĺčka“, kde deti vlastnoručne pripravovali chutné a zdravé ovocné šaláty pre rodičov, a ovocných ježkov z prírodného materiálu. Veríme, že sme takto aspoň malou časťou prispeli k utváraniu správnych stravovacích návykov nielen detí, ale aj ich rodičov, ktorí boli právom hrdí na svoje ratolesti.