image026.jpgVýnimočne teplú a farebnú jeseň zakončili deti z MŠ Čierne – Ústredie netradične, a to LAMPIÓNOVÝM SPRIEVODOM, ktorý sa konal podvečer 29. októbra 2013. V duchu hesla „Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi“ sa spolu so svojimi pani učiteľkami, rodičmi, súrodencami a priateľmi zišli v areáli Materskej školy, kde si zasvietili svoje lampióny a vydali sa na krásnu žiariacu prechádzku našou dedinou.
Deti plné zážitkov si po návrate do areálu MŠ vychutnali sladké odmeny a teplý čajík, najväčším prekvapením bol však ohňostroj, ktorý rozžiaril nielen celú dedinu, ale aj tváre všetkých zúčastnených. Spoločný svetielkujúci pochod splnil očakávania a spojil všetkých zúčastnených ľudí v atmosfére spolupatričnosti, priateľstva a dobrej vôle stretnúť sa a urobiť niečo pekné pre našich najmenších. Už teraz sa tešíme na jeho ďalší ročník. Myšlienka lampiónového sprievodu vznikla v rámci spolupráce rodičov detí s vedením MŠ Čierne – Ústredie a tento úžasný nápad sa podarilo realizovať vďaka finančnému prispeniu p. starostu Ing. Pavla Gomolu, p. poslanca Jána Ďuricu, rodičov p. Marcelky Cyprichovej a p. Jozefa Kullu, ktorým patrí srdečné poďakovanie za prejavenú ochotu a ústretovosť. Veľké poďakovanie patrí tiež sponzorom akcie - p. Renému Gamrotovi z firmy PyroReJa.eu, p. Ivanovi Šustekovi z firmy Elektroprogres, p. Mariánovi Kubalovi z Kuchynského štúdia, p. Miroslavovi Kubalíkovi z firmy OVB, p. Jánovi Benkovi z veľkoskladu Libex Čadca a manželom Hajtmanovcom – DREVOTREND. Poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí prispeli k organizácii sprievodu, najmä p. Mgr. Miške Mariňákovej, p. Štefánii Zvercovej, p. Marte Ďuricovej, celému kolektívu učiteliek MŠ Čierne - Ústredie a tiež všetkým, ktorí akciu podporili svojou účasťou.    
Mgr. Adela Kullová