p6270056.jpgKeď z konca postieľok už trčia prvácke chodidlá, keď hračky už trochu nudia a knižky viac lákajú, je čas zažiť nové dobrodružstvo – dobrodružstvo ozajstného prváka. Je čas spoznať nových kamarátov, naučiť sa množstvo nových vecí, spoznať inú školu. Škôlka je už primalá. A tak sa predškoláci slávnostne rozlúčili s ostatnými, ktorí si na novú aktovku budú musieť ešte chvíľu počkať.
Urobili tak v piatok, 28.6.2013, keď sa krásnymi častuškami a piesňami prišli rozlúčiť ako so svojimi kamarátmi z ostatných tried, tak i s pani upratovačkami a kuchárkami. Ako odmenu za vynaložené úsilie získali osvedčenia o ukončení predškolského vzdelávania, vecné darčeky na pamiatku a pohostenie spojené s diskotékou a zábavnými hrami. Veríme, že roky strávené v našej materskej škole im zostanú hlboko zaryté v srdciach a s radosťou sa budú vracať na miesto, kde prežili časť svojho krásneho detstva.
Jaroslava Kráľová