iooo001.jpgV edukačnom procese našej MŠ hľadáme rôzne fomy a metódy, ktoré by mohli deti zaujať a a dať im šancu zažiť niečo zaujímavé, či vytvoriť im dostatočný priestor k inováciám, kreativite a netradičnému mysleniu. Takým bol aj týždenný projekt Deti sveta, ktorý vyvrcholil návštevou p. Volkera z Afriky.
Ten deťom porozprával o živote dospelých i detí v jeho rodnej vlasti a naučil ich africkú pieseň ,, Jumbo“, porozprával o afrických zvieratkách, dopravných prostriedkoch, a o iných zaujímavých témach. Týmto sa mu chceme veľmi pekne poďakovať za príjemne strávené dopoludnie a veríme, že jeho návšteva u nás nebola poslednou.