p4170069.jpg,,Hej hou, hej hou, už ideme domov, oddýchnuť si po ťažkej práci hej hou, hej hou“ - táto pieseň znela dňa 18.4.2013 telocvičňou MŠ Čierne-Ústredie. Spievali ju nielen deti, ale aj 7 trpaslíkov, ktorí sa vracali po celodennej práci k Snehulienke domov. Netradičné prevedenie známej rozprávky deti zaujalo natoľko, že si pieseň spievali po celý deň. Príbeh nakoniec, ako vieme skončil šťastne a deti si odniesli príjemný rozprávkový zážitok.