p4240018.jpgDňa 25.4.2013 našu MŠ – triedy predškolákov - navštívili pracovníčky Občianskeho združenia ,,Náruč“.  Pracovníčky združenia hravými aktivitami oboznámili deti, ako u nich predchádzať sexuálnemu obťažovaniu určením a uvedomením si bezpečnej hranice intímneho kontaktu s okolím.