p3190065.jpg19. marec 2013 bol pre deti i ostatných v našej škôlke výnimočným dňom. Zavítal k nám totiž ,,Vševedkovšadebol“ , pretože sa dozvedel o súťaži v prednese ,,BÁSNIČKOVO“ , v ktorej deti prednášali verše a príbehy, ktoré sa im najviac páčia. Najprv mu však pomohli ,,poskladať“ báseň o Žabke, ktorá sa mu cestou pomiešala a vygumovala.
Spolu so Vševedkom prišli k nám aj vzácni hostia - p. starosta P. Gomola a J. Ďurica, ktorí sa deťom prihovorili a milým slovom im dodali odvahu. Priniesli so sebou aj krásne diplomy spolu so sladkou odmenou, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Škôlkou zneli rôzne básne, ktoré recitovali deti z výberu všetkých tried. Vševedko a ostatné deti si kamarátov pozorne vypočuli a zhodli sa, že všetci boli vynikajúci a zaslúžia si odmenu v podobe krásnej knihy, diplomu a obrovského potlesku. Ostatné deti dostali za povzbudzovanie sladký darček od pána starostu ako aj od Vševedka, ktorý sľúbil, že o rok sa na ne príde pozrieť znova. Nakoniec sme sa rozlúčili ľudovou piesňou ,,Kukulienka, kde si bola“ nielen s našimi hosťami, ale aj s ,,pani Zimou“, ktorá práve v tento deň odovzdávala vládu svojej sestre Jari.
Prednesu sa zúčastnili:
VEĽKÁ TRIEDA:
Lucka Vršková
Samko Sobola
Lucka Krenželáková
Sofinka Bednárová
Tánička Jurgová
Natálka Hovořáková
Natálka Capková

MALÁ TRIEDA:
Nellka Belešová,
Sonička Kužmová

STREDNÁ TRIEDA:
Jakubko Kulla
Sofinka Gilániová
Lívinka Cyprichová
Filipko Švancár