image001.jpg"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." Dňa 29.10.2012 si deti z MŠ Čierne - Ústredie pripravili pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb - Čierne malý darček vo forme krátkeho programu. Venovali im ho v rámci mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším.