image004.jpgDňa 26.10.2012 sa deti z MŠ ÄŒierne- Ústredie a MŠ ÄŒierne - Vyšný koniec zúÄ?astnili divadelného predstavenia ,, O pampúšikovi '' . NetradiÄ?né prevedenie známeho príbehu deti zaujalo natoľko, že hercov odmenili potleskom zo stoja. Do predstavenia sa deti zapájali spevom i tlieskaním a Ä?arovný úsmev na ich tvárach nám odpovedá na otázku, Ä?i sa im ,,Divadielko'' páÄ?ilo.