Zápis detí na školský rok 2012/2013

Materská škola Čierne - Ústredie č.169, 023 13 po dohode so zriaďovateľom obcou Čierne a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí do Materskej školy Čierne - Ústredie pre školský rok 2012/2013 nasledovne:
termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 15. februára do 15. marca 2012 v čase od 8:00 do 16:00 hod.
miesto podávania žiadosti: MŠ Čierne - Ústredie 

Bližšie informácie spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do  materskej školy Čierne - Ústredie: