deti skolska jedalen obed jedlo clanokW

Obecný úrad Čierne 189, 023 13 ako zriaďovateľ

Základnej školy Čierne – Ústredie č.183, 023 13 ,

Základnej školy s materskou školou Čierne -Vyšný koniec č.969, 023 13

oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie

k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022 – bezplatné obedy

v termíne od 26.7.2021 – 31.7.2021 je potrebné predložiť na Obecný úrad Čierne, oddelenie sociálne nasledovné potvrdenia: