Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel je združenie právnických osôb. Zakladatelia sú obec Čierne, obec Svrčinovec a obec .Skalité. Združenie bolo založené 16. mája 2007 so sídlom v Čiernom. Jeho úlohou je otvorenou spoluprácou prispievať k rozvoju vlastného územia každej obce ako aj mikroregiónu ako celku s ohľadom na záujmy jej občanov.
Samotné slovo triangel vystihuje pevnosť spojenia troch základných bodov, je symbolom rovnosti postavenia cez rovnoramennosť strán trojuholníka, ktorý ho tvorí a zároveň vytvára i prenesený symbol vo vzťahu k Trojhraničiu – Trojmedziu – bodu, kde sa stretajú hranice troch štátov - Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky.
To bol aj dôvod, prečo sa triangel stal základom na označenie Združenia susediacich troch obcí (Čierne, Skalité, Svrčinovec) – Mikroregión Kysucký triangel (MKT).

Za prvého predsedu Združenia Mikroregiónu Kysuckého triangla bol zvolený Ing. Pavol Gomola. Funkcia predsedu sa cyklicky strieda každé dva roky.

Adresa združenia:
Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel, Čierne 189, 023 13 Čierne

Združenie Mikroregión Kysucký triangel sa snaží hľadať spoločné riešenia a stanoviská pri príprave a realizácií veľkých investičných projektov:
• MKT vydával spoločné stanoviská pri budovaní Diaľnice D3 – Svrčinovec – Skalité,
• MKT koordinoval práce pri projekte „Odkanalizovanie Horných Kysúc a privádzač pitnej vody“,
• konzultuje a hľadá optimálne riešenie pri zbere tuhého komunálneho odpadu a jeho separovaní.

V súčasnej dobe pracuje na príprave projektovej dokumentácie pre stavbu cyklotrasy – Čadca – Svrčinovec – Čierne – Skalité – Oščadnica s možnosťou napojenia sa na cyklotrasy v českej a poľskej republike.

Mikroregión Kysucký triangel každoročne organizuje:
• Medzinárodný šachový turnaj,
• Turnaj dorastencov Oblastného futbalového zväzu Kysúc,
• Deň detí Kysuckého triangla,
• V zimnom období realizuje a udržiava bežkárske trate na svojom území s napojením sa na trate v českej a poľskej republike.

Mikroregión Kysucký triangel má aj spoločnú históriu – zemné Valy, ktoré sa budovali v 16. – 18. storočí. Našu spoločnú históriu chceme využiť pri ďalšom rozvoji cestovného ruchu budovaním turistických a náučných chodníkov cez toto územie.