rokovanie MFV utorok 24. januára 2018 sa na Obecnom úrade v Čiernom konalo zasadnutie Mikroregiónu Kysucký triangel. Predstavitelia MKT – starostka obce Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková, starostka obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová a starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola spolu s pracovníčkou Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce Mgr. Katarínou Jantošovou zostavili a prerokovali rozpočet MKT na rok 2018, prebrali jednotlivé položky tohto rozpočtu a prediskutovali aktivity MKT, ktoré budú realizované počas roka v členských obciach MKT.