rokovanie MFV utorok 24. januára 2018 sa na Obecnom úrade v Čiernom konalo zasadnutie Mikroregiónu Kysucký triangel. Predstavitelia MKT – starostka obce Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková, starostka obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová a starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola spolu s pracovníčkou Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce Mgr. Katarínou Jantošovou zostavili a prerokovali rozpočet MKT na rok 2018, prebrali jednotlivé položky tohto rozpočtu a prediskutovali aktivity MKT, ktoré budú realizované počas roka v členských obciach MKT.

Mikroregion tV pondelok 10. apríla 2017 sa na Obecnom úrade v Čiernom stretli predstavitelia MKT starostka obce Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková, starostka obce Skalité PaeDr. Andrea Šimurdová, starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola spolu s pracovníčkou RRA Kysuce Mgr. Katarínou Jantošovou a pracovníčkou obce Čierne Ing. Máriou Stráňavovou.

Mikroregión Ktriangel_-_m._slavikov.jpgysucký Triangel v novom zložení.

Vo štvrtok 5.2.2015 zasadali v Skalitom starostovia obcí Mikroregiónu Kysucký Triangel. Po voľbách do samospráv sa zišli prvýkrát v novom zložení. Za obec Skalité pokračuje pani starostka PaedDr. Andrea Šimurdová ako aj za obec Čierne pán starosta Ing. Pavol Gomola. Zmena je v starostovi obce Svrčinovec, ktorú vedie pani starostka Mgr. Renáta Majchráková.