Nový rok

Srdečne Vás pozývame na spoločné silvestrovské stretnutie a privítanie Nového roka po svätej omši pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly o 17.00 hodine. Po svätej omši bude nasledovať v areáli oddychovej zóny vedľa Kostola sv. Ignáca v Čiernom Ústredí kultúrne vystúpenie domácich ľudových skupín – FS Ozvena, Lucia Jašurková, Mária Benčíková, Valéria Kužmová, Goralskí heligonkári a Veselí džadkovia z Čierneho. Nebude chýbať ani príhovor a prípitok starostu našej obce. Z dôvodu prebiehajúcich vojnových konfliktov vo svete a v súvislosti s ochranou zvierat sa obec rozhodla upustiť od realizácie obecného ohňostroja, a preto Nový rok privítame prípitkom.Srdečne Vás všetkých pozývame!

Zároveň Vás srdečne pozývame aj na spoločné silvestrovské stretnutie a privítanie Nového roka 2023 na Trojmedzí o polnoci. Nebude chýbať príhovor a prípitok starostu našej obce a pani starostky z poľskej Istebnej.