DSCN0104

Po dlhšej prestávke, v súvislosti s protipandemickými opatreniami, sa v našej obci v sobotu 10. decembra 2022 opäť konali vianočné trhy. Zo začiatku počasie síce spôsobilo značné škody, ale pracovníci Príspevkovej organizácie TES Čierne v spolupráci s miestnymi hasičmi sa postarali o to, aby všetko bolo zabezpečené, za čo im vyslovujeme veľké a úprimné ďakujem!

Po 14. hod. sa areálom ŠK Čierne rozozvučal hlas trombity, na ktorú zatrúbil pán starosta Ing. Peter Staňo a zároveň tak otvoril vianočné trhy. Po jeho slávnostnom príhovore začal kultúrny program detí z oboch materských škôl, ktoré si pre nás pripravili krásne vianočné pásmo s pesničkami. Po nich vystúpila s piesňou Tri oriešky pre Popolušku Lucia Jašurková a na heligónke nám zahral a zaspieval Slávko Strýček. Neskôr už tradične vystúpila Folklórna skupina Ozvena a zahrala kapela Kubalovci z Radôstky. Kultúrny program svojím milým slovom sprevádzal a podujatie moderoval Ján Ďurica.

V stánkoch našich základných organizácií, materských škôl, spolkov i ostatných predajcov bolo veru čo pozerať. Každý sa mohol dosýta najesť, zamaškrtiť si, pochutiť si na vianočných nápojoch, ktorých vôňa sa niesla celým areálom ŠK Čierne. Tiež sme si mohli zakúpiť peknú vianočnú dekoráciu a suveníry.

Ďakujeme všetkým organizátorom, pracovníkom obce a Príspevkovej organizácie TES Čierne, dobrovoľným hasičom, našim záujmovým organizáciám, materským školám, pedagógom, rodičom i jednotlivcom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto pekného podujatia.

Želáme Vám radostné a požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia, lásky a spokojnosti v novom roku 2023!