Sprievodným podujatím Čierňanského kermaša bolo aj predstavenie knižnej publikácie autora Ing. Bohuslava Budoša: „Frontový osud vojaka Františka Cipricha z Čierneho“ v piatok 29. júla  2022 v sále Kultúrneho domu. Podujatie bolo aj spomienkou na udalosti spred 108 rokov, keď v predvečer Čierňanského kermaša bola vyhlásená mobilizácia do 1. svetovej vojny.