omša tObec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne pripravila v nedeľu 29. júna 2019 po slávnostnej svätej omši kultúrne vystúpenie domácej FSk Ozvena a mažoretiek TINA.

 

Starosta obce Ing. Pavol Gomola vo volebnom programe v roku 2002 zrealizoval stavbu kostola na Vyšnom konci. Viac ako desať rokov sa konali bohoslužby v základnej škole na Vyšnom konci.  Pre dôstojnejší priebeh bohoslužieb bolo nutné hľadať iné riešenie. Veriaci na Vyšnom konci obce sa rozhodli pre stavbu nového kostola, preto duchovní otcovia a zástupcovia občanov na obecnom zastupiteľstve 28. februára 2006 informovali poslancov o zámere vybudovať cirkevný objekt na pozemku, kde stojí stará budova MŠ..