Zaloenie s.r.o. poplatkyObec Čierne informuje občanov, že z dôvodu mimoriadnych opatrení budú platby daní z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad pozastavené až do odvolania.

 

 

dakujemeVýnimočná situácia spojená s elimináciou ochorenia COVID-19 prináša každý deň nové, výnimočné riešenia a gestá spolupatričnosti. Obec Čierne ukončila distribúciu hygienických rúšok pre občanov Čierne. Úprimné poďakovanie patrí lekárom a zdravotníkom, ktorí sú v týchto náročných dňoch v prvej línii boja so šíriacim sa koronavírusom.
Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu v Čiernom a príspevkovej organizácie TES a pani Mgr. Dane Oravcovej, ktorí doručili do každej domácnosti hygienické rúška. Chceme poďakovať riaditeľom škôl a vedúcim školských jedálni za odovzdanie potravín s nízkou zárukou k ich distribúcii do domácnosti našim občanom prostredníctvom pracovníkov obecného úradu.
Veľká vďaka a uznanie patrí súkromným firmám, ktoré šijú ochranné rúška pre obyvateľov obce Čierne.
PAVOL KRUPEC - EXSTREM Skalité,
ŠTEFÁNIA SLOVIAKOVÁ - MICHAELA, Čierne
TRAPPER SK, s. r. o. Čadečka
Holík INTERNATIONAL, s.r.o , Zlín– krajčírska dielňa v nákupnom stredisku Čierne
Juliana Legerská, Skalité
Veľmi si ceníme každý humánny počin i dodržiavania prijatých opatrení našimi občanmi a pevne veríme, že sa už čoskoro budeme môcť opäť zobúdzať do krajšieho a radostnejšieho rána.

V tom nám Pán Boh pomáhaj!

 

lekár obrázokVzhľadom na vyhlásený krízový stav v SR v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom musíme aj my postupovať zodpovedne, a minimalizovať zhromažďovanie sa väčšieho počtu ľudí v malom priestore – teda v čakárňach lekárov. S platnosťou od 13.03.2020 – až do odvolania pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:
- Ošetrovať budeme len akútnych pacientov – t.j. u ktorých vznikla náhla zmena zdravotného stavu za posledné hodiny až málo dni - a okamžité neriešenie takéhoto stavu by mohlo viesť k zhoršeniu resp. ohrozeniu zdravia či života.
- Nerobíme preventívne prehliadky, ani prehliadky do zamestnaní, škôl, či pre účely vodičských oprávnení.
- Nevypisujeme žiadne tlačivá – pre invalidné dôchodky, “opatrovné“, peňažné kompenzačné príspevky, ZŤP, kúpele či komerčné poisťovne.
- U pacientov, ktorí sú na PN – a v tomto období majú plánovanú kontrolu u nás, tieto kontroly nateraz nebudeme vykonávať, len ak to ich náhla zmena zdravotného stavu akútne nevyžaduje – ako je popísané v prvom odseku. Týmto pacientom PN pokračuje, a neúčasť na kontrolnom vyšetrení im je automaticky ospravedlnená. Plánovaná posudková lekárska komisia je dňa 25.03.2020 lekárkou Sociálnej poisťovne ZRUŠENÁ.

ruška na tvar 1Na celom území SR platí aj naďalej mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Z dôvodu nedostatku a možnosti zakúpenia ochranných rúšok krízový štáb obce rozhodol o výrobe a následnej distribúcií pre všetkých občanov obce Čierne. Distribúcia bude prebiehať, resp. prebieha v prvej etape pre seniorov a ľudí, ktorí potrebujú navštíviť lekára alebo zdravotnícke zariadenie. Následne ochranné rúška budú distribuované aj ostatným občanom obce Čierne, ktoré obec zabezpečí od najdostupnejších výrobcov a dodávateľov. Opätovne upozorňujeme všetkých občanov, že jediná možnosť ako zamedziť šíreniu tejto nebezpečnej nákazy v spoločnosti je disciplína, zodpovednosť a rešpektovanie všetkých nariadení vlády SR.

Obec Čierne pomôže s nákupom základných potravín, dezinfekcie, liekov alebo donáškou obeda. Prosíme občanov, ktorí by mali záujem o poskytnutie takejto služby, prípadne vedia o niekom, kto by takúto službu potreboval, nech nás kontaktuje v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 10.00 hod. na telefónnom čísle: 0915 277 596.

sad obrázokOd 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime. Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Oznam na webovom sídle ŽSK: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html

Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli www.cp.sk.  

ruška na tvar 1Krízový štáb obce Čierne oznamuje, že dnešným dňom t. j. 19. 3. 2020 budú roznášané ochranné rúška v obci Čierne do domácností zatiaľ pre starších obyvateľov obce. Postupne sa budú distribuovať, resp. rozdávať rúška pre ostatných obyvateľov v intervale podľa dodávok rúšok od výrobcov.

Ďakujeme súkromným firmám, ktoré šijú ochranné rúška pre obyvateľov obce Čierne.
PAVOL KRUPEC - EXSTREM Skalité,
ŠTEFÁNIA SLOVIAKOVÁ - MICHAELA, Čierne
TRAPPER SK, s. r. o. Čadečka.
Patrí Vám obrovské poďakovanie za Váš čas i prácu!

zb5Zberný dvor v Čiernom bude otvorený podľa otváracích hodín: http://www.obeccierne.sk/tes-cierne/2772-zberny-dvor-3.

Zmena bude len vtom, že občania budú do areálu vstupovať po jednom.

UVZpdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

„Núdzový stav, ktorý od dnešného dňa platí v štátnych nemocniciach, by sa mal rozšíriť na celý zdravotnícky sektor, teda aj na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dopravnú službu aj záchranky. Rozhodnúť by o tom mala v stredu vláda.. Krízový štáb rokoval aj o tom, či vyhlási núdzový stav na celom území Slovenska a príkazom obmedzí pohyb obyvateľov.

pdf10 odporúčaní pri ochorení COVID-19          pdfČo robiť, ak ste chorý

pdfPomoc sebe a druhým                                     pdfOsoby s vyšším rizikom ochorenia