www.kamdomesta.skV sobotu 27.4.2019 si milovníci klasických divadelných hier mohli pozrieť v sále Kultúrneho domu v Čiernom inscenáciu Divadelného súboru dospelých z Kysuckého Nového Mesta pod názvom Mastný hrniec. Július Barč-Ivan napísal Mastný hrniec ako svoju jedinú veselohru. Inscenácia bola prihlásená na 52. ročník Palárikovej Rakovej. Divadelný súbor dospelých v Kysuckom Novom Meste vstúpil do svojej 18. sezóny naštudovaním komédie „Mastný Hrniec“ od slovenského dramatika Júliusa Barča-Ivana.

program akcii 2019pdfPodujatia

foFontána v našej obci je od 16.4.2019 oficiálne spustená a to v čase od 7:00 do 20:00 bez svetiel a od 20:00 do 22:00 so svetelným efektom.

3367Zaujímaš sa o prostredie, v ktorom žiješ? Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane? Už teraz máš šancu! Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Nápad v podobe žiadosti zašli do 13.05.2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.

Viac info: https://bit.ly/2I2paf7

komposterKompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe schváleného projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu“ naša obec dostane 1300 ks kompostérov s objemom 1060 litrov a 5 ks kompostérov s objemom 1400 litrov. Distribúcia kompostérov občanom prebehne od 23. apríla 2019 do 30. apríla 2019 na základe zmluvy o prenájme. Nájomca – občan bude musieť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať ho do komunálneho odpadu.Veríme, že tieto kompostéry prispejú k zníženiu celkového objemu TKO. Súčasťou dodávky každého kompostéra bude návod na obsluhu a brožúra správneho kompostovania.